Cải thiện hương thơm của trà xanh 2

3. Nhào trộn

Vì sự cố định ở nhiệt độ cao làm chết hoạt tính của enzym, nên những biến đổi hóa học cơ bản của lá trong quá trình cuốn là không lớn. Tác dụng của việc cuốn lá là tác dụng vật lý lớn hơn tác dụng hóa học. Trà xanh cần có khả năng chống pha, vì vậy mức độxoắn trà xanhkhác với trà đen. Trà xanh có thời gian cuốn ngắn hơn trà đen và ít áp lực hơn trà đen. Lăn trà xanh đòi hỏi một tỷ lệ tổn thương tế bào nhất định dưới tiền đề đảm bảo sự xuất hiện, tức là nó phải có khả năng chống tạo bọt nhất định.

4. Sấy khô

Ảnh hưởng chính đến phản ứng hóa học trong quá trình sấy là nhiệt độ. Nhiệt độ là điều kiện để hóa học. Nhiệt độ tăng làm tăng năng lượng của các phân tử vật chất. Rang làm tăng nhiệt độ của lá, tăng chuyển động của các phân tử nước, tăng tốc độ bay hơi của các phân tử nước, đạt được mục đích làm khô. Nhiệt độ cũng làm tăng năng lượng chuyển động phân tử của các thành phần hóa học khác và làm tăng tốc độ phản ứng.

Trong giai đoạn đầu sấy, hàm lượng nước của chè nhiều hơn, hàm lượng nước ở giai đoạn sau ít hơn. Do đó, những thay đổi trong thành phần của trà dưới tác dụng kết hợp của nước và nhiệt trong giai đoạn đầu củalàm khô khác với những thay đổi trong giai đoạn sau của nhiệt khô.

Nắm vững yêu cầu vận hành của từng loại máy, điều chỉnh nhịp độ sản xuất, hoàn thành bốn bước quan trọng này để tối đa hóa chất lượng chè xanh.


Thời gian đăng bài: Jun-30-2021